ما مشتاقانه منتظر پیام های شما هستیم.

نشانی:

تهران خیابان کارگر شمالی، بعد از پل جلال آل احمد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ساختمان مکانیک جدید واحد 114

تلفن:

09107633363

پست الکترونیک:

info@amanjacademy.com

آکادمی آمانج
مهارت آموزی جهت ورود به بازار کار

تاییدیه ها

تهران - امیرآباد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ساختمان مکانیک جدید واحد ۱۱۴