۲۲ اسفند ۱۳۹۸

مهندس امیرحسین ریحانی

مهندس نرم‌افزار و متخصص برنامه‌نویسی پایتون
آکادمی آمانج
مهارت آموزی جهت ورود به بازار کار

تاییدیه ها

تهران - امیرآباد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ساختمان مکانیک جدید واحد ۱۱۴

 

                                          
بستن