این مقاله را میتوانید در مدت زمان 1 دقیقه مطالعه کنید

این دوره هیچگونه پیش نیاز برنامه نویسی ندارد صرفا باید مهارت کار با کامپیوتر و علاقه به این حوزه را داشته باشید.

آکادمی آمانج
مهارت آموزی جهت ورود به بازار کار

تاییدیه ها

تهران - امیرآباد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ساختمان مکانیک جدید واحد ۱۱۴

 

                                          
بستن