آدرس :تهران خیابان کارگر شمالی بعد از پل جلال آل احمد دانشکده فنی دانشگاه تهران ساختمان مرکزی
 ایمیل : info@utkarafarini.com

 شماره تماس : ۰۹۱۰۷۶۰۳۳۶۳

شماره تماس: ۰۹۳۸۳۲۶۴۲۳۴